De oudercommissie

Wij hechten een grote waarde aan het adviezen en de suggesties van ouders en opvoeders. Zowel in afstemmingen op de persoonlijke levenssfeer van het betreffende kind, als ook suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen binnen onze opvang. Onze oudercommissie heeft dan ook grote invloed op het reilen en zeilen en een adviserende functie.

Kindercentrum Overhoven is een erkende kinderopvang en te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang met de volgende registratienummers: Dagopvang 122456713 en BSO 164462223.
Hier vindt u ook de inspectierapporten van de GGD van de jaarlijkse inspectie.

Kindercentrum Overhoven hanteert het privacybeleid zoals voorgeschreven door de AVG (Europese Privacywetgeving).