Aanvullende informatie waaronder ons prijsbeleid, de algemene voorwaarden, het pedagogisch plan en werkwijze alsmede ons klachtenreglement zijn op te vragen via info@kindercentrumoverhoven.nl.

Wij hechten grote waarde aan adviezen en suggesties van ouders en opvoeders. Zowel in afstemmingen op de persoonlijke levenssfeer van het betreffende kind, als ook suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen binnen onze opvang.

Landelijk Register Kinderopvang

Kindercentrum Overhoven is een erkende kinderopvang en te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang met de volgende registratienummers: Dagopvang 122456713 en BSO 164462223.
Hier vindt u ook de inspectierapporten van de GGD van de jaarlijkse inspectie.

Kindercentrum Overhoven hanteert het privacybeleid zoals voorgeschreven door de AVG (Europese Privacywetgeving).